เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 Homepage
  Back to Homepage
  Visitor Counter

Loading..

บึงพระอาจารย์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดนครนายก : Bueng Phra Achan Swamp: The Sacred Water Site in Nakhon Nayok City

บึงพระอาจารย์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดนครนายก
        ประวัติความเป็นมาของบึงพระอาจารย์ เดิมตำบลพระอาจารย์มีบึงน้ำศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่มาก และมีอาจารย์ผู้มีวิชาความรู้ด้านไสยศาสตร์ สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ ต่อมาอาจารย์ผู้ขมังเวทย์ได้แปลงร่างเป็นจระเข้ลงไปอยู่ในบึง แต่ไม่สามารถกลับคืนสู่ร่างเดิมได้ ชาวบ้านจึงเรียกบึงน้ำนี่ว่า “บึงพระอาจารย์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และบึงน้ำนี้ได้กลายเป็นบ่อนำศักดิ์สิทธิ์ ที่นำน้ำไปประกอบพิธีสำคัญๆ ระดับประเทศ ปัจจุบันตำบลพระอาจารย์ เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก
            ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญ มีการใช้ “น้ำอภิเษก” หมายถึงการรดน้ำเสมือนผู้น้อยรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่  และ”น้ำสรงมุรธาภิเษก” หมายถึงการรดน้ำที่พระเศียร บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจารย์ เป็นส่วนหนึ่งในการใช้เป็น ”น้ำสรงมุรธาภิเษก” โดยได้ใช้น้ำในบ่อนี่ประกอบพิธีสำคัญๆ ดังนี้ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 9  วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ทำน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2531 และ       พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2549            
             ในปี 2562 นี้ มีการนำน้ำในบึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นส่วนหนึ่งของน้ำสรงมุรธาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10    โดยมีพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ และเวียบเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดอุดมธานี (พระอาราหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
Bueng Phra Achan Swamp: The Sacred Water Site in Nakhon Nayok City
In the past, Phra Achan subdistrict had a very large sacred swamp. There was the sorcerer who lived in the area. He specialized in using magic to transform himself to be anything he wanted. One day, the sorcerer transformed to be a crocodile and got in to the swamp but he could not transform himself back to the origin as a human being. So, he had to be a crocodile and had lived in the swamp. As a result, the locals named the swamp as “Bueng Phra Achan Swamp” since then. The swamp has became a sacred swamp and the water from the swamp have been brought to use in many important country’s ceremonies such as the coronation ceremonies. Presently, Phra Achan Sub district is in Ongkharak District, Nakhon Nayok Province.
During very important coronation ceremonies, the water used in the ceremony is called “Naam Apisek (in Thai)” or sacred water.                    The water will be used for the ceremonies as a meaning that the youngers water the elders for blessing. The sacred water (“Nam Song Muradhapisek" in Thai) means watering on the head of the king. The Waters from the sacred swamp “Bueng Phra Achan” have been used as a portion of (“Nam Song Muradhapisek" in various important royal ceremonies including the Royal Coronation Ceremony of King Bhumibol Adulyadej, King Rama IX, on 5 May 1950, King Bhumibol's 60th Birthday Anniversary in 1988, and the Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's King Bhumibol Accession to the Throne ceremony in 2006.
In this year, the water from “Bueng Phra Achan swamp” in Bueng Phra Achan subdistrict, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province, is used again in the very important ceremony, the Royal Coronation Ceremony of King Rama X, King Vajiralongkorn. The water will be used during the purification bath of the king. Before the water will be brought to the Grand Palace in Bangkok for the ceremony, there is a sacred water making ceremony at Wat Udomthanee (the royal Buddhist temple) in Nakhon Nayok city on 8-9 April 2019. In the ceremony, the Buddhism monks chant and walk around the temple with candles, incentive and flower altogether with the Buddhists to celebrate the sacred water.
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.