เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 Display Bibliograpic Detail
  Back to Homepage

Marc Display : E-mail record : QR code Close window
English Book. Thai Books (tmain-book) : About Collections
 Title 
การดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ / ผู้จัดทำ พรศรี ฉิมแก้ว ... [และคนอื่น ๆ]
 ISBN  978-616-77-4629-6
 Imprint  กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2558
 Call Number  379.158 ก451 2558
 Physical  128 หน้า
 Subject  การศึกษา--มาตรฐาน
 Subject  ครู--การรับรองวิชาชีพ
 Subject  บุคลากรทางการศึกษา--การรับรองวิชาชีพ
 Subject  การรับรองวิทยฐานะ
 Coorperative Author  พรศรี ฉิมแก้ว
 Coorporate author  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
This record not been tagged
You can interact and use many feature after login ::
  Login
No. Type CallNumber/Barcode Shelf Status
1. Books
Books
379.158 ก451 2558  
  Barcode: 100000020284
Main Library
►Thai Books
On Shelf
  Request
2. Books
Books
379.158 ก451 2558 ฉ.2 
  Barcode: 100000020285
Main Library
►Thai Books
On Shelf
  Request
   [Displaying 2/2 ]

Relate Records
    Subject [การศึกษา มาตรฐาน]

BibComment


Never been commented

Comment this record
  Add comment.: การดำเนินงานการร..
Bib 13399222230

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.